SolidWorks Tân Đức+84-028-38220590
SolidWorks Tân Đức103 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

Chính sách license

License SolidWorks được quản lý theo dạng dãy số key.

Giấy phép license tích hợp 2 phần gồm: License & Subscription

License: Giấy phép bản quyền là vĩnh viễn
Subscription: (Duy trì dịch vụ bảo trì hàng năm) Có giá trị một năm, bắt buộc mua năm đầu tiên và tùy chọn mua ở những năm tiếp theo. 
Giá trị subscription bao gồm:

  • MIỄN PHÍ nâng cấp version mới trong vòng 1 năm
  • Hỗ trợ sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7: qua email, điện thoại, phone, fax trong quá trình sử dụng
  • Hỗ trợ cài đặt và kích hoạt license khi máy tính gặp sự cố, cập nhật tính năng mới
  • Tham gia dùng thử phiên bản thử nghiệm khi có phiên bản mới
  • Tham gia hội thảo online do hãng tổ chức
  • Toàn quyền truy cập Customer Portal tải tài liệu về kỹ thuật
  • Miễn phí thi chứng chỉ CSWP có giá trị quốc tế

Hình thức cấp giấy phép license: có 2 hình thức: Stand-alone & Network
Stand-alone: (giấy phép độc lập) 1 license cài và sử dụng trên 1 máy tính, có thể chuyển license qua máy khác
Network: (giấy phép mạng)

  • Mua license độc lập
  • Mua thêm phí SolidWorks Network Installation Fee: license cài trên server và cấp quyền truy cập cho máy client sử dụng, cài được trên nhiều máy nhưng cùng 1 thời điểm chỉ sử dụng bằng số licence stand-alone đã mua.
  • Phí này chỉ mua 1 lần duy nhất cho 1 server. Sau này mua thêm thì chỉ cần mua thêm license độc lập và gắn vào network. Ví dụ giấy phép mạng: mua 2 licenses SolidWorks + Network Installation Free thì có thể cài licence trên tất cả máy tính, nhưng cùng 1 thời điểm chỉ có 2 máy sử dụng. Yêu cầu có mạng nội bộ.
Giới thiệu
Giới thiệu

Năm 2004 Tân Đức TDT ký kết là đại lý chính thức ủy quyền phân phối phần mềm SolidWorks đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cũng là Trung tâm đào tạo ủy quyền SolidWorks chính thức duy nhất tại Việt Nam.

Facebook
Facebook Messenger